1

Járványügyi rendelkezések templomainkban

Járványügyi szabályok templomunkban

 

  • A szertartások során ügyeljünk arra, hogy tartsuk az előírt másfél méter távolságot. Természetesen a családtagok ülhetnek egymás mellett.
  • A bejáratnál két, pedállal működő kézfertőtlenítő adagolót helyeztünk el. Kérjük azok használatát a belépéskor. Mi papok a mise előtt a sekrestyében külön kézfertőtlenítőt használunk. A templom légterét pedig minden hétfőn, az Önkormányzat munkatársainak segítségével, Ózonnal fertőtlenítjük.
  • Kérjük a szentmisén résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  • Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történik. A kosarakat a bejáratnál a szenteltvíztartókba helyezzük el.
  • További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
  • Gyónásra vasárnapokon a szentély melletti jobb oldali sekrestyében lesz lehetőség a nagyobb légtér és távolságtartás miatt.
  • A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünkSzentmise Jó pásztor vasárnapján

Szentmisék a Jézus Szíve templomban Jó pásztor vasárnapján

Húsvét 4,. vasárnapja, 2020. május 3.
Hirdetések 2021.08.15.

Nagyboldogasszony (évközi 20. hét): 2021. 08.15.

1./ Városunk szülötte, főtisztelendő Demeter Mátyás tb. kanonok, érseki tanácsos úr, életének 93 évében, augusztus 9-én, a nyíregyházi kórházban elhunyt. Búcsúztatása kedden, délelőtt 10 órakor a Szent László templomban lesz szentmise keretében, majd a mise után, a városi temetőben helyezzük el nyughelyére. Imádkozzunk érte, és aki tud, vegyen részt a búcsúszertartáson.

2./ Pénteken, augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén a közös városi megemlékezés és kenyérmegáldás délelőtt 9.30-kor koszorúzással kezdődik a parkban, a Szent István szobornál. Ezt követően 10 órakor a szentmise, majd 11 órakor a templom előtti téren, a városi ünnepi megemlékezés és kenyérmegáldás veszi kezdetét.

3./ Takács István mezőkövesdi festőművész a 38-as Eucharisztikus Kongresszusra három grafikát készített, ami képeslapokon abban az évben két-két színárnyalatban jelent meg. Az idei kongresszusra készülve a Takács István Alapítvány újra kinyomtatta ezeket a képeslapokat két színes Takács képpel kiegészítve. A képeslapok egységesen 50 Ft-os áron megvásárolhatók a bejáratnál kitett kisasztalnál.

4./ A Kisasszony búcsúra, szeptember 5-én, vasárnap buszos zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra. A részvételi díj 3000 Ft. Kérjük, a díj befizetésével, minél előbb jelentkezzenek a sekrestyében vagy a plébániai irodán, akik szeretnének velünk jönni.

5./ Van még hely a kongresszus záró, pápai miséjére induló buszunkon is. A részvételi díj itt is 3000 Ft, aminek befizetését most már kérjük a jelentkezőktől.

 
Köszöntő

Templomunk felszentelésének 17. évfordulóján (2018. október 13.) örömmel indítom útjára egyházközségünk honlapját. Hálásan köszönöm Fügedi István úr fáradozásait a honlap létrehozásában és szerkesztésében. Egyúttal bátorítom egyházközségünk tagjait és támogatóit, hogy segítség ötletekkel, anyagokkal honlapunk fejlesztését. Élve a technika eme eszközével, bízom benne, hogy sokaknak szerezhetünk örömet, bemutathatjuk közösségi életünket, és talán új barátokat is szerezhetünk. Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a Te országod!

Dr. Török László plébános