Nagyböjti időszak

„A keresztény lét kezdetén nem valamilyen erkölcsi döntés, vagy egy nagy eszme áll,
hanem egy találkozás egy eseménnyel vagy egy személlyel,
miáltal az életünknek új horizontja és ezáltal meghatározott iránya keletkezik.”

Ebben az évben február 17-én, szerdán kezdődött a nagyböjti időszak egyházunk életében. Ekkor volt Hamvazószerda.

Hamvazószerda (hamvas szerda, lat. feria quarta cinerum) nagyböjt kezdő napja a latin szertartásban, a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Szigorú böjti nap. ezen a napon a pap megkeni szentelt hamuvbval a hívek homlokát: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”

 Aki hamvazkodni szeretne, annak Hamvazószerdán, valamint a szombat esti és a vasárnapi szentmisék végén lesz lehetősége.

Nagyböjti időben minden pénteken és vasárnap keresztúti ájtatosságot végzünk az esti szentmise előtt (este fél 6-kor), melynek végzésére csoportok jelentkezését várjuk.

Az első Keresztutat a Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai végezték Greutter György káplán atya vezetésével. Következő pénteken a Szent István Katolikus Általános Iskola tanári kara következik.

“Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” /Máté 6, 16-18/

 

 
vizsgajegyek 2021. január

Pedagógus szakirányú továbbképzés

 1. Boros Mónika jeles
 2. Farkasné Besenyei Mária jeles
 3. Fügedi István jeles
 4. Jobbágyné Reményi Henrietta közepes
 5. Keresztesi Orsolya Ilona közepes
 6. Lehoczki Balázs közepes
 7. Molnár-Gál Fanni közepes
 8. Orliczki Anett közepes
 9. Popovicsné Márkus Krisztina jó
 10. Schmiedmeiszter Szilvia közepes
 11. Szikra Szautner Mária jó
 12. Szűcs Attila közepes
 13. Taskó Szilvia jó

Hittanár nevelő osztatlan I.évf.

 1. Fazekas Eszter elégtelen
 2. Gulyás László jó
 3. Jakabné Csizmár Ágnes közepes
 4. Juhász Milán elégtelen
 5. Juhász Péter közepes

Hittanár nevelő osztatlan II. évf.

 1. Csörögi Gábor közepes
 2. Gyimesiné Behina Éva Katalin jó
 3. Krusó Henrietta elégtelen
 4. Lupis Andrea közepes
 5. Szegedi Ágnes jó
 6. Dr. Vincze Angéla Viktória jó

Katekéta-lelkipásztori munkatárs I. évf.

 1. Balázs Emese közepes
 2. Dr. Fáy Eszter Veronika jeles
 3. Körössy László közepes
 4. Rab Emese jeles
 5. Szabó Anett Emese elégséges
 6. Dr. Szarvas József jeles
 7. Szoó Róbert elégséges
 8. Vajda Ferenc jó

II. évf.

 1. Dobos Knapp Livia jó
 2. Haraszt István jó
 3. Hegedűsné Horváth Olga Mária jeles
 4. Lőrincz Dorottya jó
 5. Ökrös Mária jeles
 6. Tóth Erika jó

III. évf. 

Mata Gergő  jeles
Pásztorjáték

Pásztorjáték a Jézus Szíve templomban

Mezőkövesd, 2020. december 24.

Előadják a Szent István Katolikus Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói
Felkészítő: Bak Mária tanárnő
Tarziciusz-érem

Dr. Ternyák Csaba érsek főpásztorunk Tarzicius-éremmel tüntette ki a ministránsokat.

A járványhelyzet miatt az idei ministráns találkozó elmaradt, így dr. Török László plébános úr és Greutter György atya a vasárnap reggel 9 órai szentmise keretében adta át a ministránsoknak az érsek atya ajándékát, a Tarziciusz érmet a ministánsaiknak.
Karácsonyi miserend

Utolsó rorate szentmise: december 23. (szerda)

2020. december 24. (csütörtök)

Reggel 7 órakor szentmise

17.30-kor pásztorjáték

18.00: szentmise, benne a Matyó Betlehem mszentelése, kinyitása

Az éjféli szentmise elmarad!

2020. december 25-26. (péntek, szombat) Karácsony

Vasárnapi miserend szerint

Szentmisék: 7 óra, 9 óra, este 6 óra

2020. december 27. (vasárnap)

Szentmisék: 7 óra, 9 óra, este 6 óra
Advent második vasárnapja

Templomunkban 2020. december 5-én az esti szentmisében gyújtottuk meg a második adventi gyertyát.

A második gyertya az adventi koszorún útkészítésre sürget minket: “Készítsétek az úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltéstek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá!”
Advent első vasárnapja

2020. november 28-án, szombaton az esti szentmisében meggyújtottuk az első adventi gyertyát, ezzel megkezdődött a karácsonyra való felkészülés időszaka.

Advent (ádvent, úrjövet) a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Templomunkban az adventi időben minden hétköznap reggel 6 órától rorate szentmisét tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk. Az esti mise (6 óra) időpontja változatlan.

A rorate vagy hajnali mise vagy angyalmise vagy aranyos mise a római katolikus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartott szentmise Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére, amelyet roraténak is neveznek, a mise bevezető szavai után: Rorate caeli de super… (harmatozzatok egek onnan felülről). Angyali misének is nevezik, mert az angyali üdvözlet nyilvános elmondásával fejeződik be, Gábriel arkangyal köszöntését foglalja magába.

A képet Dobos András készítette, köszönjük.
Augusztus 20-i ünnepség

Az előző évek hagyományának megfelelően idén is templomunkban, illetve templomunk közvetlen környezetében rendezte meg Mezőkövesd városa az augusztus 20-i ünnepséget.

Az ünnepség a templomunk melletti Szent István szobornál koszorúzással kezdődött fél 10-kor. Kosztorút helyezett el Mezőkövesd Város, a város civil szervezetei, és az Egri Főegyházmegye fenntartásában Mezőkövesden működő katolikus iskolák igazgatói is.

A 10 órakor kezdődő szentmisét Dr. Medvegy János, a Szent László Templom plébánosa mutatta be. Koncelebrált dr. Török László plébános, Bakos Tamás és Greutter György káplán atyák.

A szentmise után kezdődött a templom előtti téren a városi ünnepség. Az ünnepi beszédet Tállai András parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő mondta, dr. Fekete Zoltán polgármester pedig megszegte az új kenyeret, amelyet dr. Medvegy János plébános és Gordos Attila esperes áldott meg. A műsorban közreműködött Egyházi Géza színész, énekes.
Köszöntjük az új káplán atyát

2020. augusztus 2-án, a reggel 9 órai szentmise keretében köszöntöttük Greutter György atyát, akit Ternyák Csaba érsek úr augusztus 1-i hatállyal Gyöngyös Felsőváros plébániáról a mezőkövesdi Jézus Szíve plébániára helyezett. A szentmisében Gyenes László, egyházközségünk képviselő testületének elnöke köszöntötte.

Greutter György atya 1972-ben született Miskolcon, 1988-ban kertészmérnöki diplomát szerzett. 2014-ben Jászberényben kezdte papi szolgálatát, majd 2016-tól Sirokon, 2018-tól Gyöngyös Felsővárosban szolgált káplánként. 2020. augusztus 1-től pedig plébániánkon kezdi meg papi szolgálatát.
Elköszönt Bálint atya

Pintér Bálint káplán atyát dr. Ternyák Csaba érsek főpásztorunk 2020. augusztus 1-i hatállyal Szerencsre helyezte.

Pintér Bálint atya 2019. augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát plébániánkon – pappá szentelése után első szolgálati helyként. Plébániánkon ellátott papi szolgálatot, vezette az ifjúsági hittanos csoportot, betegeket látogatott, kórházi szolgálatot végzett, bekapcsolódott az iskolai hitoktatásba.

2020. július 26-án, vasárnap a reggel 9 órakor kezdődő szentmise végén elsőnek a plébános úr köszönte meg egyéves papi munkáját. A hívek nevében Gyenes László, plébániánk képviselő testületének elnöke köszönte meg Bálint atya szolgálatát, amit a hívek körében végzett. Nyeste István igazgató úr, a Szent István Katolikus Általános Iskola  tanulói és a tantestület nevében megköszönte iskolalelkészi szolgálatát. A leendő elsőáldozók verssel köszöntötték. Legutoljára Bálint atya megköszönte a kedves szavakat, és néhány gondolat keretében elköszönt a kedves hívektől..

A szentmise végén zárásként elhangzott verssel köszönjük meg az itt töltött szolgálatát, Isten áldása kísérje további papi pályáján!

Erőt kértem az Úrtól, – s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam, – és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam, – gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem, – és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam, – és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

(Ismeretlen szerző)