Advent első vasárnapja

2020. november 28-án, szombaton az esti szentmisében meggyújtottuk az első adventi gyertyát, ezzel megkezdődött a karácsonyra való felkészülés időszaka.

Advent (ádvent, úrjövet) a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Templomunkban az adventi időben minden hétköznap reggel 6 órától rorate szentmisét tartunk, melyre mindenkit szeretettel várunk. Az esti mise (6 óra) időpontja változatlan.

A rorate vagy hajnali mise vagy angyalmise vagy aranyos mise a római katolikus egyházban advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartott szentmise Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére, amelyet roraténak is neveznek, a mise bevezető szavai után: Rorate caeli de super… (harmatozzatok egek onnan felülről). Angyali misének is nevezik, mert az angyali üdvözlet nyilvános elmondásával fejeződik be, Gábriel arkangyal köszöntését foglalja magába.

A képet Dobos András készítette, köszönjük.
Augusztus 20-i ünnepség

Az előző évek hagyományának megfelelően idén is templomunkban, illetve templomunk közvetlen környezetében rendezte meg Mezőkövesd városa az augusztus 20-i ünnepséget.

Az ünnepség a templomunk melletti Szent István szobornál koszorúzással kezdődött fél 10-kor. Kosztorút helyezett el Mezőkövesd Város, a város civil szervezetei, és az Egri Főegyházmegye fenntartásában Mezőkövesden működő katolikus iskolák igazgatói is.

A 10 órakor kezdődő szentmisét Dr. Medvegy János, a Szent László Templom plébánosa mutatta be. Koncelebrált dr. Török László plébános, Bakos Tamás és Greutter György káplán atyák.

A szentmise után kezdődött a templom előtti téren a városi ünnepség. Az ünnepi beszédet Tállai András parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő mondta, dr. Fekete Zoltán polgármester pedig megszegte az új kenyeret, amelyet dr. Medvegy János plébános és Gordos Attila esperes áldott meg. A műsorban közreműködött Egyházi Géza színész, énekes.
Köszöntjük az új káplán atyát

2020. augusztus 2-án, a reggel 9 órai szentmise keretében köszöntöttük Greutter György atyát, akit Ternyák Csaba érsek úr augusztus 1-i hatállyal Gyöngyös Felsőváros plébániáról a mezőkövesdi Jézus Szíve plébániára helyezett. A szentmisében Gyenes László, egyházközségünk képviselő testületének elnöke köszöntötte.

Greutter György atya 1972-ben született Miskolcon, 1988-ban kertészmérnöki diplomát szerzett. 2014-ben Jászberényben kezdte papi szolgálatát, majd 2016-tól Sirokon, 2018-tól Gyöngyös Felsővárosban szolgált káplánként. 2020. augusztus 1-től pedig plébániánkon kezdi meg papi szolgálatát.
Elköszönt Bálint atya

Pintér Bálint káplán atyát dr. Ternyák Csaba érsek főpásztorunk 2020. augusztus 1-i hatállyal Szerencsre helyezte.

Pintér Bálint atya 2019. augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát plébániánkon – pappá szentelése után első szolgálati helyként. Plébániánkon ellátott papi szolgálatot, vezette az ifjúsági hittanos csoportot, betegeket látogatott, kórházi szolgálatot végzett, bekapcsolódott az iskolai hitoktatásba.

2020. július 26-án, vasárnap a reggel 9 órakor kezdődő szentmise végén elsőnek a plébános úr köszönte meg egyéves papi munkáját. A hívek nevében Gyenes László, plébániánk képviselő testületének elnöke köszönte meg Bálint atya szolgálatát, amit a hívek körében végzett. Nyeste István igazgató úr, a Szent István Katolikus Általános Iskola  tanulói és a tantestület nevében megköszönte iskolalelkészi szolgálatát. A leendő elsőáldozók verssel köszöntötték. Legutoljára Bálint atya megköszönte a kedves szavakat, és néhány gondolat keretében elköszönt a kedves hívektől..

A szentmise végén zárásként elhangzott verssel köszönjük meg az itt töltött szolgálatát, Isten áldása kísérje további papi pályáján!

Erőt kértem az Úrtól, – s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam, – és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam, – gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem, – és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam, – és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

(Ismeretlen szerző)
Bérmálkozás 2020.

2020. július 5-én, vasárnap délután 4 órától került sor egyházközségünkben a bérmálkozásra. A rendkívüli helyzetre való tekintettel ezen szokatlan időpontban templomunkban 38 bérmálkozó járult a bérmálás szentségéhez.

A szentmisét Buda Péter atya, az érseki papnevelő intézet rektora, dr. Ternyák Csaba érsek úr megbízottja celebrálta, és szolgáltatta ki a szentséget a bérmálkozóknak.

A szentmisén koncelebrált dr. Török László plébános úr, Pintér Bálint káplán atya, Jéger Károly ny. c. apát, pápai prelátus és több paptestvér is.
Jézus Szíve búcsú 2020

Templomunk búcsúja ebben az évben június 19-én, pénteken, Jézus Szíve ünnepén  az esti misével kezdődött.

Az ünnepi nagymisére 2020. június 21-én, vasárnap 11 órakor került sor. A szentmisét Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát celebrálta. A szentmise elején Gyenes László, képviselő testületünk elnöke köszöntötte az apát urat. A szentmise végén szentségimádás volt. Idén a kialakult járványhelyzet miatt a körmenet elmaradt.
Jézus Szíve búcsú

2020. június 19. Péntek

Ünnepi szentmise Jézus Szíve napján, pénteken este 6 órától

2020. június 20. Szombat

Előesti szentmise este 6 órakor, a szentmise után 1 órás szentségimádás

2020. június 21. Vasárnap

11 órakor ünnepi szentmise a Jézus Szíve templomban
A szentmisét celebrálja: Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát, a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusa és a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja

A szentmise után a körmenet elmarad!

Zarándok testvéreinket arra kérjük, lélekben kísérjék a búcsú eseményeit, imádkozzanak együtt velünk, valamint kövessék a plébániánk facebook oldalán a közvetítést!
Nyilvános szentmisék

2018. május 18-tól (hétfő) dr. Ternyák Csaba egri érsek engedélyezte az egyházmegye területén, így templomunkban is a nyilvános szentmisék tartását.

Szentmisék rendje templomunkba:

Hétköznap 7.00 és 18.00 órakor

Szombaton 7.00 és 18.00 órakor

Vasárnap 7.00, 9.00 és 18.00 órakor

 
Szentmise Jó pásztor vasárnapján

Szentmisék a Jézus Szíve templomban Jó pásztor vasárnapján

Húsvét 4,. vasárnapja, 2020. május 3.
Szentmise Húsvét 3. vasárnapján

Szentmise a Jézus Szíve templomban Húsvét 3. vasárnapján

Mezőkövesd, 2020. április 26.