Üvegablak szentelés

Templomunk felszentelésének 21. évfordulóján új üvegablakokkal gazdagodott templomunk.

2022. október 13-án, az este 6 órai ünnepélyes szentmise keretében szentelte meg Ficzek László pápai káplán, c. prépost, főszékesegyházi kanonok, általános helynök az elkészült új üvegablakokat.

A szentmise elején Gyenes László, templomunk képviselő testületének elnöke köszöntötte a megjelenteket. Köszöntötte Ficzek László érseki irodaigazgatót, aki a szentmisét is celebrálta paptestvérekkel koncelebrálva. Köszöntötte  a megjelent Tállai András parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselőt, dr. Fekete Zoltán polgármestert valamint Megulesz Magdolnát és Schultz Gábort, az üvegablakok elkészítőit.

A szentmise elején került sor az üvegablakok ünnepélyes megszentelésére. A templomba belépve bal oldalon ószövetségi szentek: Ábrahám, Mózes, Dávid király és Illés látható, míg jobb oldalon a négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János.

Ficzek László szentbeszédében visszatekintett a templomszentelés történetére, hálát adott az elkészültéért. Mi a templom? – kérdezte. A közösség nevében áldozatbemutatásra alkalmas hely. Seregély István egri érsek annak idején fontosnak tartotta a templomépítéseket. Ha egy közösség templomot szeretne magának, akkor azt ő minden áron támogatta. A mezőkövesdiek akartak, meg is épült a templom a közösség erejéből. A templom jel, környezet és kapocs. Isten és ember találkozásának helye. Az ünnep csak Istennel együtt képzelhető el, ezt kapcsolja össze a templom.  A templom új ajándékot kapott: Magyarország kormánya és a közösség támogatásából új üvegablakokkal szépült  Isten háza.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek kitüntetéseként bronzérmet adományozott Agócsné Halász Andrea muzeológus részére a Jézus Szíve búcsú 100 éves történetét bemutató kiállítás megrendezéséért, mely november 5-ig az Érseki Palotában látható.

Dr. Török László plébános megköszönte Megulesz Magdolna üvegművész és Schultz Gábor művészpárnak az üvegablakok elkészítését. Felkérte Megulesz Magdolnát, hogy mondjon pár szót az üvegablakok elkészítésének folyamatáról. Az üvegművész  többek között elmondta, hogy egy üvegablaknál fontos, hogy tartalommal bírjanak, hosszú távra készülnek, de legfontosabb  az alak, a háttér csak ezt emeli ki, és szerepeljenek rajta azok a jelképek, melyek az adott szentet jelképezik.

A szentmise végén dr. Török László megköszönte Vámos István és Lázár Gáspár munkáját, akik az üvegablakok helyükre kerülésében óriási segítséget nyújtottak.

Az üvegablakok elkészültében köszönetet mondunk a Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor alapnak, mely az EGY-EOR-21-P-0129 pályázat keretében 6,4 millió forinttal támogatta az üvegablakok elkészültét.