Elköszönt Bálint atya

Pintér Bálint káplán atyát dr. Ternyák Csaba érsek főpásztorunk 2020. augusztus 1-i hatállyal Szerencsre helyezte.

Pintér Bálint atya 2019. augusztus 1-én kezdte meg szolgálatát plébániánkon – pappá szentelése után első szolgálati helyként. Plébániánkon ellátott papi szolgálatot, vezette az ifjúsági hittanos csoportot, betegeket látogatott, kórházi szolgálatot végzett, bekapcsolódott az iskolai hitoktatásba.

2020. július 26-án, vasárnap a reggel 9 órakor kezdődő szentmise végén elsőnek a plébános úr köszönte meg egyéves papi munkáját. A hívek nevében Gyenes László, plébániánk képviselő testületének elnöke köszönte meg Bálint atya szolgálatát, amit a hívek körében végzett. Nyeste István igazgató úr, a Szent István Katolikus Általános Iskola  tanulói és a tantestület nevében megköszönte iskolalelkészi szolgálatát. A leendő elsőáldozók verssel köszöntötték. Legutoljára Bálint atya megköszönte a kedves szavakat, és néhány gondolat keretében elköszönt a kedves hívektől..

A szentmise végén zárásként elhangzott verssel köszönjük meg az itt töltött szolgálatát, Isten áldása kísérje további papi pályáján!

Erőt kértem az Úrtól, – s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.

Bölcsességért imádkoztam, – és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam, – gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.

Bátorságot kértem, – és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Szeretetre vágytam, – és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
hogy segítsek rajtuk.

Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt.

Meghallgatta imádságomat!

(Ismeretlen szerző)