Betlehemi csoda

Pásztorjáték a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban 2019. december 24-én

Előadták: a Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói
Rendezte és betanította: Bak Mária tanárnő

A felvételt készítette: Gáspár Mátyás

 
Pásztorjáték

December 24-én délután az ünnepre való felkészülés részeként pásztorjátékot tekinthettek meg az érdeklődők.

A pásztorjátékban a Szent István Katolikus Általános Iskola 3-8. osztályos diákjai szerepeltek, több mint 40 fő. Egy fiatal fiúnak (Ács Gergő) egy agyal (Kardos Zsófia) segített megismerni Mária, József és a kis Jézus, történetét. A pásztorok, a királyok és angyalok kórusa segítségével elevenítették fel előttünk a 2000 évvel ezelőtt történteket.

A pásztorjáték végén Mária és József a matyó betlehemi jászolban helyezték el a kisdedet. A betlehemet dr. Török László plébános úr áldotta meg szenteltvízzel.

Köszönjük a pásztorjáték szereplőinek a részvételt és Bak Mária hitoktatónak a pásztorjáték betanítását.

 
Harmadik gyertya

December 15-én meggyújtottuk a harmadik, örömet jelképező gyertyát városunk adventi koszorúján. A Jézus Szíve templom előtt, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének, a László Károly úti Székhely Óvoda óvodásainak és a mezőkövesdi Szent László gimnázium tanulóinak műsorát nézhették meg az érdeklődők. Az ünnepség végén a gyertyát dr. Török László, a Jézus Szíve Egyházközség plébánosa gyújtotta meg az adventi koszorún, mely után forró teával és forralt borral kínálták meg a jelenlévőket.
Bérmálkozók bemutatása

Advent harmadik vasárnapján, 2019. december  15-én volt a bérmálkozásra készülők bemutatása templomunkban.

A bérmálás szentsége a keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a “keresztény beavatás szentségeinek” együttesét, melynek egységét őrizni kell. A bérmálás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához. A keresztények ugyanis “a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet”.

Kérjük a kedves híveket, hogy imádkozzanak a most bemutatott leendő bérmálkozóinkért!
Elsőáldozók bemutatása

Advent második vasárnapján, december 8-án volt templomunkban az elsőáldozók bemutatása.

A gyermekek szüleikkel és hitoktatójukkal együttesen izgatottan készültek az elsőáldozókat bemutató szentmisére. Ez fontos állomása az elsőáldozási felkészülésnek. A szertartás jelképezi azt az ígéretet, hogy a gyerekek és a szülők vállalják a felkészüléssel járó nehézségeket. A bemutatási szentmisében kifejeződésre jut, hogy a szülő segíti a gyermekét, a gyermek pedig követi és elfogadja szülei segítségét és támogatását az elsőáldozási felkészülésben.

A szentmise után a Mikulás is eljött templomunkba, és egy kis meglepetéssel köszöntötte a gyerekeket.
Lelkigyakorlat

Templomunkban Papler Pál atya, füzesabonyi plébános tart lelkigyakorlatot 2019. december 5-én, 6-án, 7-én (csütörtök, péntek, szombat) az esti szentmise keretében.
Mindenszentek

Mindenszentek ünnepén altemplomunkban imádkoztunk halottainkért.
Élő rózsafűzér

2019. október 14-én, hétfőn este a szentmise előtt a Szent István Katolikus Általános Iskola tanulóival közösen mondtuk el a rózsafüzért a templomkertben a Mária-szobornál.

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7-én tartjuk a Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii) emléknapját. Ez a a nap hálaünnep Mária közbenjárásáért, ebben a hónapban a rózsafüzér mindennapi elimádkozásával könyörgünk Isten segítségéért.
Templomszentelésünk ünnepe

2019. október 13-án ünnepeltük templomunk felszentelésének 18. évfordulóját, valamint a fatimai jelenésekre is ezen a napon emlékeztünk.

A délben kezdődő ünnepi szentmisét Ficzek László általános helynök úr celebrálta. A helynök úr ebben az évben ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját.

A szentmise után az oltáriszentség oltárra helyezésével szentségimádás kezdődött, melyet a ferences harmadrendi csoport kezdett.
Augusztus 20.

2019. augusztus 20-án a városi ünnepség a Jézus Szíve templomban és a templom előtti téren zajlott.

A szentmise előtt a város vezetői és a városban működő szervezetek megkoszorúzták Szent István király szobrát, majd templomunkban ünnepi szentmisét tartottunk 10 órától. A szentmisét dr. Török László plébános úr celebrálta, a szentbeszédet Pintér Bálint káplán atya mondta.

A szentmise után a városi ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött. Az ünnepség keretében átadták a díszpolgári kitüntetést Tóth Józsefnek, a Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosztály vezetőjének, aki templomunk férfi énekkarának is tagja.

A rendezvényen dr. Fekete Zoltán polgármester mondott beszédet, aki ünnepélyesen megszegte a megszentelt új kenyeret.