Élő rózsafűzér

2019. október 14-én, hétfőn este a szentmise előtt a Szent István Katolikus Általános Iskola tanulóival közösen mondtuk el a rózsafüzért a templomkertben a Mária-szobornál.

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7-én tartjuk a Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii) emléknapját. Ez a a nap hálaünnep Mária közbenjárásáért, ebben a hónapban a rózsafüzér mindennapi elimádkozásával könyörgünk Isten segítségéért.
Templomszentelésünk ünnepe

2019. október 13-án ünnepeltük templomunk felszentelésének 18. évfordulóját, valamint a fatimai jelenésekre is ezen a napon emlékeztünk.

A délben kezdődő ünnepi szentmisét Ficzek László általános helynök úr celebrálta. A helynök úr ebben az évben ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját.

A szentmise után az oltáriszentség oltárra helyezésével szentségimádás kezdődött, melyet a ferences harmadrendi csoport kezdett.
Augusztus 20.

2019. augusztus 20-án a városi ünnepség a Jézus Szíve templomban és a templom előtti téren zajlott.

A szentmise előtt a város vezetői és a városban működő szervezetek megkoszorúzták Szent István király szobrát, majd templomunkban ünnepi szentmisét tartottunk 10 órától. A szentmisét dr. Török László plébános úr celebrálta, a szentbeszédet Pintér Bálint káplán atya mondta.

A szentmise után a városi ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött. Az ünnepség keretében átadták a díszpolgári kitüntetést Tóth Józsefnek, a Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosztály vezetőjének, aki templomunk férfi énekkarának is tagja.

A rendezvényen dr. Fekete Zoltán polgármester mondott beszédet, aki ünnepélyesen megszegte a megszentelt új kenyeret.

 
Pintér Bálint atya bemutatkozása

2019. augusztus 4-én, vasárnap a 9 órai szentmisében mutatkozott be plébániánk új káplánja, Pintér Bálint atya. Bálint atyát június 22-én szentelte pappá Ternyák Csaba egri érsek. A szentmise végén dr. Török László plébános köszöntötte Pintér Bálintot, majd Zsuffa Tünde sajtószóvivő beszélt a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

Ugyanezen a szentmisén vettek részt különleges népviseletben a Matyóföldi Folklórfesztivál résztvevői is.
János atya búcsúztatása

Dr. Ternyák Csaba érsek úr úgy döntött, hogy Vizi János káplán atya 2019. augusztus 1-től Eger Belváros Főplébánián folytatja tovább kápláni szolgálatát.

2019. július 28-án, vasárnap a 9 órai szentmise keretében köszönt el hivatalos formában egyházközségünktől János atya, aki 2015. augusztus 1-től töltötte nálunk lelkipásztori szolgálatát. Az ünnepi szentmisét ő celebrálta, a mise homíliájában is ő szólt hozzánk.

A szentmise végén az egyházközség nevében a képviselő testület, az énekkar és a Máltai Szeretetszolgálat képviselői köszönték meg a négyéves szolgálatát. A szentmise befejező áldása előtt János atya köszönt el egyházközségünktől.

János atyát nagyon sokan megszerették segítőkészsége, nyitottsága, szelídsége, közvetlensége miatt. A hitet és Isten akaratát közvetíthette az embereknek a szentmisében, szentségekben, a gyónásban, a betegek, a haldoklók mellett, a keresztségben, a házasságban, az elsőáldozásban.

Ezúton is köszönjük János atyának a nálunk töltött éveket, a négyéves hűséges szolgálatát, és imáinkba foglalva további életére Isten áldását kérjük.

Isten kegyelme segítse további papi munkájában!

 
Szívbúcsú

Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött a 97. Jézus Szíve Búcsú ünnepi szentmiséje, melyet Buda Péter, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora celebrált a Jézus Szíve templom előtti téren, a szabadtéri oltárnál. Prédikációjában kiemelte, többször járt már itt, sok emléke fűződik a városhoz.

A szentmise után kezdődött az immár hagyományos körmenet, melyet a Kavicsos tó körül tettünk meg. A körmenet végén ismét a templomba vonultunk, ahol a kegytárgyak megáldásával zárult a búcsú.

 
Szívbúcsú előestéje

Kilencvenhetedik alkalommal tartottuk meg városunkban a Jézus Szíve Búcsút. Az ünnep előestéjén este fél 8-kor kezdődött a szentmise, melyet dr. Török László plébános úr celebrált. A szentmise után gyertyákkal kivonultunk a közeli Kavicsos tóhoz, ahol imádkoztunk a családokért.

A templomban ezután éjszakai virrasztás kezdődött, melyen sok zarándok részt vett.

 
Szív Búcsú programja

A 97. mezőkövesdi Szív Búcsú programja

2019. június 28-30.

Június 28. péntek: Jézus Szentséges Szívének ünnepe.

 • Szentmise: 18 órakor. Főcelebráns: Vízi János káplán atya.

 

Június 29. szombat: Szívbúcsú vigília.

 • Szentmise: 19.30-kor. Főcelebráns: dr. Török László plébános atya.
 • Gyertyás felvonulás, és imádság a családokért a Kavicsos tónál: 21 órakor.
 • Virrasztás a templomban 22 órától másnap reggel 6-ig.

 

Június 30. vasárnap: Jézus Szentséges Szívének búcsúi ünnepe.

 • Hajnali mise: 6 órakor.
 • A körmeneti út díszítése a hívek által készített virágládákkal és a virágok megáldása: 7 órakor.
  (A díszítéshez a virágládák az ünnep előtt két héttel elvihetők a plébániáról)
 • A búcsúsok fogadása 9.30-ig.
 • Búcsúi nagymise körmenettel: 10 órakor.
  Főcelebráns: Buda Péter kanonok úr, az Érseki Papnevelő Intézet rektora.
 • Jézus Szíve litánia, kegytárgyak megáldása: 14 órakor.

 

Szeretettel várjuk a Szent Szív tisztelőit!
Elsőáldozás

A Jézus Szíve templomban 2019. május 26-án, vasárnap a 9 órai szentmise keretében Vizi János káplán atya szolgáltatta ki az Oltáriszentség szentségét az elsőáldozóknak.

Az elsőáldozás az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal, az Oltáriszentség első alkalommal történő vétele. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készültünk fel szentgyónással.
Bérmálkozás

2019. május 19-én a Jézus Szíve templomban Michael August Blume pápai nuncius, Vatikán magyarországi nagykövete és dr. Ternyák Csaba egri érsek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a több, mint 60 bérmálkozóknak. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.

A bérmálás a keresztségben kapott újjászületést, a megváltás misztériumába való beavatást elevenné, hatékonnyá teszi. A hét szentség közül a második, csak egyszer szolgáltatható ki. A katolikus egyházban a bérmálás (latinul confirmatio, jelentése ’megerősítés’) olyan szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára.