Járványügyi rendelkezések templomainkban

Járványügyi szabályok templomunkban

 

  • A szertartások során ügyeljünk arra, hogy tartsuk az előírt másfél méter távolságot. Természetesen a családtagok ülhetnek egymás mellett.
  • A bejáratnál két, pedállal működő kézfertőtlenítő adagolót helyeztünk el. Kérjük azok használatát a belépéskor. Mi papok a mise előtt a sekrestyében külön kézfertőtlenítőt használunk. A templom légterét pedig minden hétfőn, az Önkormányzat munkatársainak segítségével, Ózonnal fertőtlenítjük.
  • Kérjük a szentmisén résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.
  • A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.
  • Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történik. A kosarakat a bejáratnál a szenteltvíztartókba helyezzük el.
  • További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.
  • Gyónásra vasárnapokon a szentély melletti jobb oldali sekrestyében lesz lehetőség a nagyobb légtér és távolságtartás miatt.
  • A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk