Tájékoztató a szentmisékről

Tájékoztató a vírusveszély miatt
2020. 03.17.

Szentmisék

  • A mai naptól a szentmisék nem nyilvánosak, a hívek által nem látogathatók!
  • A felvett miseszándékokat az adott nap, hívek részvétele nélkül, elvégezzük.
  • A Püspöki Kar felmentést adott a vasárnapi miselátogatás kötelezettsége alól. Televízión vagy online kövessük a szentmiséket, és végezzünk lelki áldozást!

 

Szentgyónás

A rendkívüli helyzetre tekintettel, éljünk a tökéletes bánat felindításának kegyelmével, feltéve magunkban, hogy mihelyt ismét nyilvánosak lesznek a templomi szertartások, elvégezzük a szentgyónásunkat.

Temetés

Nyilvános temetési misék nem mondhatók. A temetési szertartást a sírnál kell elvégezni minél szűkebb körben, rövid formában.

Lelkigyakorlat

A nagyböjti lelkigyakorlatot a Jézus Szíve templomban elhagyjuk!

Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért!

Imával és áldással:

Dr. Török László plébános