János atya búcsúztatása

Dr. Ternyák Csaba érsek úr úgy döntött, hogy Vizi János káplán atya 2019. augusztus 1-től Eger Belváros Főplébánián folytatja tovább kápláni szolgálatát.

2019. július 28-án, vasárnap a 9 órai szentmise keretében köszönt el hivatalos formában egyházközségünktől János atya, aki 2015. augusztus 1-től töltötte nálunk lelkipásztori szolgálatát. Az ünnepi szentmisét ő celebrálta, a mise homíliájában is ő szólt hozzánk.

A szentmise végén az egyházközség nevében a képviselő testület, az énekkar és a Máltai Szeretetszolgálat képviselői köszönték meg a négyéves szolgálatát. A szentmise befejező áldása előtt János atya köszönt el egyházközségünktől.

János atyát nagyon sokan megszerették segítőkészsége, nyitottsága, szelídsége, közvetlensége miatt. A hitet és Isten akaratát közvetíthette az embereknek a szentmisében, szentségekben, a gyónásban, a betegek, a haldoklók mellett, a keresztségben, a házasságban, az elsőáldozásban.

Ezúton is köszönjük János atyának a nálunk töltött éveket, a négyéves hűséges szolgálatát, és imáinkba foglalva további életére Isten áldását kérjük.

Isten kegyelme segítse további papi munkájában!